Nemovitosti

Radíme našim klientům při veškerých transakcích prováděných s nemovitostmi. Na žádost klienta vypracujeme due diligence k zadaným objektům, prověřujeme právní vztahy k nemovitostem, zjišťujeme případná zatížení, zástavy, věcná břemena a jiné právní vady; připravujeme kupní či nájemní smlouvy a pomáháme s jejich realizací.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz