Nekalá soutěž a antimonopolní právo

Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalousoutěžními praktikami jejich konkurentů. Na druhé straně prověřujeme smlouvy a vyhotovujeme právní stanoviska v této oblasti tak, aby se naši klienti vyvarovali rozporu s nekalosoutěžním či antimonopolním právem. Rovněž naše klienty zastupujeme v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz