Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví je jedním z pilířů naší advokátní praxe. Našim klientům poskytujeme právní služby při zakládání, udržování a vymáhání práv vyplývajících z duševního vlastnictví nejen v České republice, ale rovněž v globálním měřítku. Zastupujeme naše klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, rovněž tak před Mezinárodní organizací duševního vlastnictví (WIPO) a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a ve sporných a nesporných řízeních před českými soudy na všech stupních. Rovněž máme bohaté zkušenosti s registrací ochranných známek ve více než 80 státech světa.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz