Poskytované služby

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na obchodní právo a právo obchodních společností, fúze a akvizice, finanční a pojišťovací právo, insolvenční řízení, konkurzní řízení, právo duševního vlastnictví, právo hospodářské soutěže, občanské právo, právo nemovitostí, právní služby v oblasti farmaceutického a zdravotního práva, pracovní právo, správní řízení, soudní a rozhodčí řízení a v neposlední řadě poskytujeme právní due diligence dle zadání klienta.

Převažující formou poskytovaných právních služeb je dlouhodobá spolupráce s jednotlivými klienty. V rámci paušálních smluv o právní pomoci se našim klientům snažíme zabezpečit komplexní právní servis pro jejich bezpečné podnikatelské fungování.

Rovněž pečlivě sledujeme aktuální legislativní vývoj a průběžně informujeme naše klienty o připravovaných i schválených změnách v legislativě.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz