Obchodní právo

Obchodní právo
V této oblasti práva pomáháme našim klientům při rozhodování o právní formě zakládané společnosti tak, aby co nejlépe odpovídala jejich požadavkům. Poskytujeme právní poradenství ohledně zakladatelských dokumentů a stanov, akcií, zápisů do obchodního  

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví
Právo duševního vlastnictví je jedním z pilířů naší advokátní praxe. Našim klientům poskytujeme právní služby při zakládání, udržování a vymáhání práv vyplývajících z duševního vlastnictví nejen v České republice, ale rovněž v globálním měřítku.  

Nekalá soutěž a antimonopolní právo

Nekalá soutěž a antimonopolní právo
Činíme veškeré kroky pro ochranu práv našich klientů před nekalousoutěžními praktikami jejich konkurentů. Na druhé straně prověřujeme smlouvy a vyhotovujeme právní stanoviska v této oblasti tak, aby se naši klienti vyvarovali rozporu s nekalosoutěžním či  

Nemovitosti

Nemovitosti
Radíme našim klientům při veškerých transakcích prováděných s nemovitostmi. Na žádost klienta vypracujeme due diligence k zadaným objektům, prověřujeme právní vztahy k nemovitostem, zjišťujeme případná zatížení, zástavy, věcná břemena a jiné právní vady;  

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení
Předměty sporů, které řešíme, jsou velice různorodé, počínaje od předběžných opatření až po řízení u soudů nejvyšších instancí. Dojednáváme smíry; zastupujeme klienty v civilních a obchodních sporech, v řízení před správními soudy, v arbitrážních a  

Pracovní právo

Pracovní právo
V rámci komplexních právních služeb poskytujeme našim klientům i v oblasti pracovního práva. Konzultujeme s nimi vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vyplývající z jejich každodenní činnosti a připravujeme pro ně pracovní smlouvy, a jiné pracovně právní  

Cizinecké právo

Cizinecké právo
Poskytujeme našim klientům kompletní právní servis při vyřizování dlouhodobého či trvalého pobytu, přičemž tento proces může být započat již v době, kdy je klient v zahraničí; vyřizujeme povolení k pobytu a jiné potřebné doklady pro zaměstnance klientů a  

Advokátní kancelář Sodomka & Souček patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Naše advokátní kancelář poskytuje vysoce profesionální a komplexní právní služby českým i zahraničním klientům v českém, anglickém, německém, a ruském jazyce. 

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Tel.: +420 221 146 142, kancelar@soucekbest.cz